Ako ustaviť montáž

 


Paralaktická alebo ekvatoriálna montáž je v podstate statív ktorého hlavná os je ustavená paralelne so zemskou osou. Keďže sa zem otáča okolo svojej osi, všetky objekty na oblohe putujú rovnaký smerom, rovnobežne z východu na západ. Pri použití paralaktickej montáže vám preto stačí na sledovanie objektu na oblohe otáčať ďalekohľad len po hlavnej osi statívu.

Ustavenie paralaktickej montáže pre bežné krátke pozorovania
Ak ste len pozorovateľ a nechystáte sa fotiť vesmír dlhými expozíciami, presnosť ustavenia nie je taká dôležitá. Ak sa vám aj objekt v zornom poli mierne posunie, jednoducho ho ručne posuniete kam potrebujete. V tomto prípade je jedno či používate mechanický statív alebo s motorčekmi. Statív s pohonom motorčekom vám pozorovanie uľahčí tým, že statív sa za objektom natáča sám.
Postup:
 - Prvý krok je nastavenie sklonu hlavnej osi statívu. V našej zemepisnej šírke je hviezda Polárka, ktorá je veľmi blízko severného pólu zemskej osi v uhlovej výške voči obzoru zhruba 48°. Každý paralaktický statív má na boku malý uhlomer aby ste vedeli aktuálny sklon hlavnej osi. Nstavte ho preto na 48°.
 - Teraz celý statív ručne nadvihnite a natočte ho tak aby hlavná os smerovala na polárku. Jemné doladenie môžete spraviť povolením spodnej skutky statívu a pootočením celej hlavy montáže.
- Hotovo. Môžete začať pozorovať


Ustavenie paralaktickej montáže pre astrofoto (s polárnym hľadáčikom), bez GOTO klávesnice
Bez polárneho hľadáčika vám objekt pomerne rýchlo ujde zo zorného poľa, preto je takéto ustavenie vhodné na fotenie mesiaca alebo planét, kedy nepotrebujeme dlhé expozičné časy. Ak vás fotenie hviezd chytí ako mňa, čoskoro si hľadáčik dokúpite.
- Povedzme si v čom sa toto ustavenie lýši od predchádzajúceho. V podstate len v jemnom doladení Polárky. Všetky základné kroky popísane v predošlom odstavci musíte urobiť aj tu. Ak toto máte, pozriete sa cez hľadáčik či v zornom poli vidíte Polárku. Pokiaľ nie snažte sa ju tam dostať azimutálnym natáčaním a sklonom hlavy montáže.
- Ak už vidíte Polárku je čas na správne natočenie hlavnej osi montáže. Polárka sa nenachádza presne v mieste polárnej osi Zeme, je od nej vzdialená cca 42 uhlových minút (asi šírka prsta na natiahnutej ruke). To je pomerne dosť. Nižšie na obrázku vidíte ktorým smerom od polárky je polárna os. Je to zhruba v smere zadnej hornej hviezdy Malého vozu (Kochab). Viac vám povie náčrt:

 

 

 

 

 

Teraz si pozrime ako vyzerá ryska v polárnom hľadáčiku:

 

Dôležité je uvedomiť si že v hľadáčiku máte obraz prevrátený zvislo aj vodorovne.  
Natočenie hlavnej osi musíte urobiť tak, aby kolečko v ryske pre polárku smerovalo od stredu hľadáčika v smere myslenej čiary od Polárky ku hviezde Kochab. Montáže s GOTO klávesnicou vám poradia, oznámia vám polohu polárky v hodinách na myslenom ciferníku ktorý ma 24 hodín. Ak klávesnicu GOTO nemáte, nevadí, pozrite sa na oblohu a odhadnite ktorým smerom myslená čiara ide (ako napr veľká ručička na hodinách). Rovnaký uhol potom spravte aj v hľadáčiku. Teda v prípade obrázka hore, by sme natočili hľadáčik tak aby kolečko pre polárku bolo na spodnej strane kružnice.

- Ak máte správne natočenú hlavnú os, stačí už len čo najpresnejšie umiestniť Polárku do stredu kolečka skrutkami na náklon osi hlavy montáže a skrutkami pre jemné doladenie azimutu.
- Hotovo, môžete začať fotiť.

 

Návod na kalbráciu EQ GOTO montáže


Na začiatok krátky úvod. Čo to vlastne tá kalibráci je? Vezmite si do úvahy že statív nemá oči ani kameru na to aby zistil ktorým smerom máte práve natočený teleskop. Ak chcete aby GOTO navádzanie fungovalo, musíte systém najprv nakalibrovať, čo znamená že mu ukážete zopár známych objektov na oblohe aby sa montáž zorientovala. Aj keď máte ustevenú polárnu os, jej ustavenie nemusí byť veľmi presné a tak isto aj obe osi môžete mať mierne natočené z nulovej pozície, aj keď len o zlomok stupňa.

Čo teda potrebujete urobiť? Jednoducho zadať potrebné údaje do klávesnice GOTO pri zapnutí. Aby ste vonku pri pozorovaní nestrácali čas trápením sa s kalibráciou, je vhodné nacvičiť si to najprv cez ďeň. Budete potrebovať tieto údaje:
GPS pozíciu miesta pozorovania, približnú nadmorskú výšku miesta pozorovania, jednoduchú mapu hviezdnej oblohy s názvami najjasnejších hviezd (plánujem takú v dohľadnej dobe vyrobiť a zavesiť ju na túto stránku).

Ovládanie klávesnice pre kalibráciu je veľmi jednoduché. Každé potvrdenie sa robí tlačidlom ENTER. Návrat alebo zrušenie sa robí tlačidlom ESC. Pohyb kurzorom robíte štyrmi smerovými šípkami v hornej časti klávesnice. Presúvanie sa v menu medzi položkami robíte spodnými šípkami, viď nasledujúci obrázok:

 

 

Postup klaibráce EQ GOTO sa skladá z viacerých krokov:
Prvý krok:
Ustavenie polárnej osi. Podľa návodu na tejto stránke v menu RADY A TIPY -> Ako ustaviť montáž -> Ustavenie polárnej osi nastavte polárnu os vašej montáže čo najpresnejšie.

Druhý krok:
Nastavenie údajov do GOTO klávesnice po zapnutí (postup sa môže mierne lýšiť pre rôzne zmeny softvérovej verzie klávesníc, princíp je však ten istý):
[v hranatých zátvorkách je napísané čo vidíte na displeji klávesnice]

Takmer po každom krokru treba stlačiť ENTER
1. Zapnutie statívu, GOTO systém sa inicializuje [Initializing ...]
2. Ohlásenie verzie systému SynScan [SynScan Version xx.xx]
3. Varovanie pred pozorovaním slnka [WARNING... Never use your telescope atď....]
4. Nastavenie pozície, zemepisná dĺžka, napr. pre Bratislavu je E 017° 08' [Set Longitude]
5. Nastavenie pozície, zemepisná šírka, pre Bratislavu N 48° 09' [Set Latitude]
6. Nastavenie časového pásma, pre Slovensko nastavte +01:00 [ Set Time Zone]
7. Nastavenie nadmorskej výšky, pre Bratislavu cca +0100m [Set Elevation]
8. Nastavenie aktuálneho dátumu [Date: mm/dd/yyyy]
9. Nastavenie aktuálneho času [Enter time]
10. Nastavenie letného/zimného času, v angličtine sa letný čas berie ako čas pre šetrenie denným svetlom, v lete preto nastavte Yes, v zime No [Daylight Saving?]
11. Pozíca polárky v polárnom hľadáčiku, systém Vám povie kde máte umiesniť polárku na myslenom 24-hodinovom ciferníku, toto je pomôcka pre presnejšie ustavenie polárnej osi  [Polaris position in polarscope]
12. Začiatok kalibrácie, systém sa vás pýta či chcete kalibrovať, je možnosť aj nekalibrovať, napr ak pozorujete cez deň a nepotrebujete vyhľadávať objekty na oblohe, len chete teleskopom natáčať. Pre začiatok kalibrácie stlačte 1)YES [Begin alignment?]
13. Spôsob kalibrácie, vyberte 2-Star alignment, čiže kalibrácia dvomi hviezdami [Alignment Method: 2-Star]
14. Vyberte prvú hviezdu spodmnými šipkami nahor a nadol. Potvrďte ENTER  [Choose 1st star]
15. Po zvolení hviezdy sa teleskop sám začne natáčať na určenú hviezdu.  [Slewing ... meniace sa súradnice]
16. Keď sa na ňu natočí, nemusí sa presne trafiť, preto smerovými šípkami opäť umiestnite hviezdu do stredu zorného poľa teleskopu. [názov prvej hviezdy ... Ctr. to eyepiece]
17. Vyberte druhú hviezdu. [Choose 2nd star]
18. Teleskop sa začne na ňu natáčať. [Slewing... meniace sa súradnice]
19. Opäť umiestnite hviezdu do stredu zorného poľa.  [názov druhej hviezdy ... Ctr. to eyepiece]
20. Ak ste všetko zvládli bez chýb teleskop vám napíše že kalibrácia prebehla úspešne hláškou ALIGNMENT SUCCESSFULL a ponúkne vám hlavné menu. Pre vyhľadávanie objektov nájdite v hlavnom menu Object List  [CHOOSE MENU: Object List]
21. Vďalšej úrovni nájdite Deep Sky Tour, tu vám GOTO navádzanie ponúkne prehliadku najjasnejších objektov ktoré sa nachádzajú nad vašou hlavou v momente pozorovania. Nájdete tam galaxie, hviezdokopy, premenne hviezdy, hmloviny a iné jasné a zaujímaveé objekty.
Stačí so objekt vybrať, potvrdiť tlačidlom ENTER a teleskop sa na neho sám natočí. [Deep Sky Tour .. názov objektu]

Presnosť umiestnenia objektu do stredu zorného poľa pri takomto navádzaní je daná tým ako presne ste nastavovali hviezdy do stredu zorného poľa pri kalibrácii. Môže sa vám stať, že objekt nebude úplne presne v strede ale bude na kraji zorného poľa. Vtedy jednoducho smerovými šípakmi umiestnite objekt tam kam potrebujete.

Natáčanie teleskopom
Navádzanie GOTO má niekoľko rýchlostí ručného natáčania motorčekmi. Zmena rýchlosti sa robí sltačením tlačidla "2- RATE" a následným stlačením tlačidla 1 až 9 podľa toho akú rýchlosť natáčania chcete. 1 je najpomalšia rýchlosť a je to natáčanie rychlosťou pohybu hviezd po oblohe. 9 je najvyššia rýchlosť, toto natáčani odporúčame rovnako nacvičiť cez deň aby ste večer nestrácali čas pomalým natáčaním.

 

Návod na kalibráciu AZ GOTO montáže


Na začiatok krátky úvod. Čo to vlastne tá kalibráci je? Vezmite si do úvahy že statív nemá oči ani kameru na to aby zistil ktorým smerom máte práve natočený teleskop. Ak chcete aby GOTO navádzanie fungovalo, musíte systém najprv nakalibrovať, čo znamená že mu ukážete zopár známych objektov na oblohe aby sa montáž zorientovala. Prečo nestačí jednoducho namieriť teleskop na nejaký objekt a pozorovať? Azimutálna montáž musí pre sledovanie hviezd jemne pohybať teleskopom oboma osami, zvislou aj vodorovnou. Ak montáž nevie ktorým smerom je polárna os okolo ktorej sa všetky objekty na oblohe otáčajú, nevie ako má pohybovať osami aby sa vám objekt zdal v teleskope stacionárny. Na polohu osi a samotných objektov voči statívu vplýva veľa faktorov, ako miesto z ktorého pozorujete (vaše súradnice), čas pozorovania, vodorovnosť ustavenia statívu, natočenie statívu, atď.

Čo teda potrebujete urobiť? Jednoducho zadať potrebné údaje do klávesnice GOTO pri zapnutí. Aby ste vonku pri pozorovaní nestrácali čas trápením sa s kalibráciou, je vhodné nacvičiť si to najprv cez ďeň. Budete potrebovať tieto údaje:
GPS pozíciu miesta pozorovania, približnú nadmorskú výšku miesta pozorovania, jednoduchú mapu hviezdnej oblohy s názvami najjasnejších hviezd (plánujem takú v dohľadnej dobe vyrobiť a zavesiť ju na túto stránku).

Ovládanie klávesnice pre kalibráciu je veľmi jednoduché. Každé potvrdenie sa robí tlačidlom ENTER. Návrat alebo zrušenie sa robí tlačidlom ESC. Pohyb kurzorom robíte štyrmi smerovými šípkami v hornej časti klávesnice. Presúvanie sa v menu medzi položkami robíte spodnými šípkami, viď nasledujúci obrázok:

 

 

Ak máte údaje a ste pripravený, postup kalibrácie je nasledovný (postup sa môže mierne lýšiť pre rôzne zmeny softvérovej verzie klávesníc, princíp je však ten istý):
[v hranatých zátvorkách je napísané čo vidíte na displeji klávesnice]

Takmer po každom krokru treba stlačiť ENTER
1. Zapnutie statívu, GOTO systém sa inicializuje [Initializing ...]
2. Ohlásenie verzie systému SynScan [SynScan Version xx.xx]
3. Varovanie pred pozorovaním slnka [WARNING... Never use your telescope atď....]
4. Nastavenie pozície, zemepisná dĺžka, napr. pre Bratislavu je E 017° 08' [Set Longitude]
5. Nastavenie pozície, zemepisná šírka, pre Bratislavu N 48° 09' [Set Latitude]
6. Nastavenie časového pásma, pre Slovensko nastavte +01:00 [ Set Time Zone]
7. Nastavenie nadmorskej výšky, pre Bratislavu cca +0100m [Set Elevation]
8. Nastavenie aktuálneho dátumu [Date: mm/dd/yyyy]
9. Nastavenie aktuálneho času [Enter time]
10. Nastavenie letného/zimného času, v angličtine sa letný čas berie ako čas pre šetrenie denným svetlom, v lete preto nastavte Yes, v zime No [Daylight Saving?]
11. Začiatok kalibrácie, systém sa vás pýta či chcete kalibrovať, je možnosť aj nekalibrovať, napr ak pozorujete cez deň a nepotrebujete vyhľadávať objekty na oblohe, len chete teleskopom natáčať. Pre začiatok kalibrácie stlačte 1)YES [Begin alignment?]
12. Spôsob kalibrácie, vyberte Brightest Star, čiže ukážete statívu teleskopom kde sa nachádza najjasnejší objekt na oblohe smerom na určitú svetovú stranu, ktorú nastavíte v ďalšom kroku. [Alignment Method: Brightest Star]
13. Výber svetovej strany najjasnejšieho objektu, napr teraz na jar máte nejjasnejší po západe Slnka Jupiter ja východe, zvoľte preto Eastern Sky. [Select Region: Eastern Sky]
14. Systém vám hneď ponúkne Jupiter ako prvú voľbu [1. Jupiter ... jeho súradnice]
15. Uvoľnite skrutky oboch osí montáže a natočte teleskop na Jupiter , zatiahnite skrutky [Point scope to ... súradnice]
16. Pozrite sa cez okulár teleskopu a snažte sa umiestniť Jupiter do stredu zorného poľa. Tentokrát použite smerové šípky na klávesnici pre jemný pohyb motorčekmi oboch osí statívu  [Jupiter Crt. to eyepiece]
17. Teraz ste statívu ukázali jeden bod na oblohe, na to aby sa vedel úplne zorientovať potrebuje 3 body. Vyberte teraz prvú hviezdu spodmnými šipkami nahor a nadol. Potvrďte ENTER  [Choose 1st star]
18. Po zvolení hviezdy sa teleskop sám začne natáčať na určenú hviezdu.  [Slewing ... meniace sa súradnice]
19. Keď sa na ňu natočí, nemusí sa presne trafiť, preto smerovými šípkami opäť umiestnite hviezdu do stredu zorného poľa teleskopu. [názov prvej hviezdy ... Ctr. to eyepiece]
20. Vyberte druhú hviezdu. [Choose 2nd star]
21. Teleskop sa začne na ňu natáčať. [Slewing... meniace sa súradnice]
22. Opäť umiestnite hviezdu do stredu zorného poľa.  [názov druhej hviezdy ... Ctr. to eyepiece]
23. Ak ste všetko zvládli bez chýb teleskop vám napíše že kalibrácia prebehla úspešne hláškou ALIGNMENT SUCCESSFULL a ponúkne vám hlavné menu. Pre vyhľadávanie objektov nájdite v hlavnom menu Object List  [CHOOSE MENU: Object List]
24. Vďalšej úrovni nájdite Deep Sky Tour, tu vám GOTO navádzanie ponúkne prehliadku najjasnejších objektov ktoré sa nachádzajú nad vašou hlavou v momente pozorovania. Nájdete tam galaxie, hviezdokopy, premenne hviezdy, hmloviny a iné jasné a zaujímaveé objekty.
Stačí so objekt vybrať, potvrdiť tlačidlom ENTER a teleskop sa na neho sám natočí. [Deep Sky Tour .. názov objektu]

Presnosť umiestnenia objektu do stredu zorného poľa pri takomto navádzaní je daná tým ako presne ste nastavovali hviezdy do stredu zorného poľa pri kalibrácii. Môže sa vám stať, že objekt nebude úplne presne v strede ale bude na kraji zorného poľa. Vtedy jednoducho smerovými šípakmi umiestnite objekt tam kam potrebujete.

Natáčanie teleskopom
Navádzanie GOTO má niekoľko rýchlostí ručného natáčania motorčekmi. Zmena rýchlosti sa robí sltačením tlačidla "2- RATE" a následným stlačením tlačidla 1 až 9 podľa toho akú rýchlosť natáčania chcete. 1 je najpomalšia rýchlosť a je to natáčanie rychlosťou pohybu hviezd po oblohe. 9 je najvyššia rýchlosť, toto natáčani odporúčame rovnako nacvičiť cez deň aby ste večer nestrácali čas pomalým natáčaním.